මැහුම් රහිත යට ඇඳුම්

  • Hot melt adhesive tape for seamless underwear

    මැහුම් රහිත යට ඇඳුම් සඳහා උණුසුම් දියවන මැලියම් පටිය

    මෙම නිෂ්පාදනය TPU පද්ධතියට අයත් වේ. එය ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ ජලයට ඔරොත්තු දෙන අංගයන් පිළිබඳ පාරිභෝගික ඉල්ලීම සපුරාලීම සඳහා වසර ගණනාවක් තිස්සේ සංවර්ධනය කරන ලද ආකෘතියකි. අවසාන වශයෙන් එය පරිණත තත්වයකට යයි. එය මැහුම් රහිත යට ඇඳුම්, බ්‍රා, මේස් සහ ප්‍රත්‍යාස්ථ රෙදිපිළි සහිත සංයුක්ත ප්‍රදේශ සඳහා සුදුසු වේ ...